Life Cycle Management

Et produkts levetid begynder ofte længe før det introduceres i marketingmateriale og på dit websted, og før det underkastes en evaluerings- og godkendelsesproces, inden det kan sendes ud på markedet. I løbet af denne proces har du brug for et sted, hvor du kan lagre informationer og spore processen.

Distributører

Som distributør har du ofte en stor mængde forskellige typer af produkter med mange forskellige data og billeder tilknyttet. Du modtager så mange oplysninger som muligt fra dine leverandører, hvis disse oplysninger er tilgængelige, men du er også nødt til at integrere disse oplysninger i din egen infrastruktur, og i sidste ende er du ansvarlig over for dine kunder for, at data og priser er korrekte. Blandt de tusindvis af produkter fra mange forskellige leverandører er nogle af udfordringerne at identificere:

 • Ændringer i produktdataene (evaluere, forbedre, godkende)
 • Nye produkter
 • Deaktiverede produkter og erstatningsprodukter
 • Genaktiverede produkter osv.

Under alle omstændigheder skal du evaluere, forbedre og godkende produkter, ændringer osv.

Sæsonplanlægning

Med Perfion kan du nemt vedligeholde data om dine produkter for den aktuelle sæson, uafhængigt af den næste eller de kommende sæsoner.

 • Vedligehold sortiment- og produktdata for den aktuelle sæson.
 • Planlæg og forbered produkter og data for de næste sæsoner, uden at det griber forstyrrende ind i den aktuelle sæson.
 • Overfør produkter fra den aktuelle sæson til de næste sæsoner
 • Find ud af, hvad der mangler for, at produkter kan blive klar til den næste sæson (f.eks. manglende fotos, beskrivelser, dokumentation, godkendelser osv.)

 

Indkøb og sourcing-proces

 • Leverandørevaluering
 • Leverandørspecifikationer (tegninger, udkast, tekniske specifikationer osv.)
 • Specifikationer for kvalitetssikring

 

Frigivelsesstyring

Når produkter opfylder de definerede kriterier, kan de frigives til:

 • ERP-systemet for prissætning og transaktionshåndtering
 • Udgivelse til websted og e-handel

Alt dette kan forbindes live til Perfion for at opnå en smidig og automatisk proces.