Wiki om PIM

Et Product Information Management-system er en løsning, der giver dig fuld kontrol over dine data og frigør værdifuld tid, da du ikke behøver at søge efter oplysninger og administrere forskellige systemer.

For rigtigt at kunne forstå PIM-verdenen er det nødvendigt at have kendskab til en række nøglebegreber, der ofte dukker op, når du går på opdagelse på området.

Vi forklarer 15 af de mest almindelige begreber:

Berigelse af produktdata

Berigelse af produktdata er processen med at føje data til produkter. En effektiv e-handelsvirksomhed er afhængig af gode data. Hvis kunderne ikke kan finde de oplysninger, de har brug for, køber de sandsynligvis produktet et andet sted. Du skal derfor give dem forbedrede produktbilleder, relevante beskrivelser, skematiske diagrammer samt data om tilgængelighed og produktgaranti, og det er vigtigt, at disse data holdes ajour. Et Product Information Management-system (PIM) kan hjælpe dig med at gøre det fra ét enkelt sted. Et Product Information Management-system (PIM) kan også hjælpe med at identificere, hvilke produkter der skal forbedres, samt den overordnede datakvalitet af eksisterende produktdata.

Katalogstyring

Katalogstyring er processen med at afgøre, hvilke produkter der skal medtages i et katalog, og hvordan produkterne skal grupperes og kategoriseres. Et Product Information Management-system (PIM) sikrer, at varerne i kataloget er forsynet med komplette og korrekte data. Med et PIM-system kan du også administrere planlægnings- og redigeringsprocessen i et katalogs produktionsfase.

Udførlig og korrekt produktinformation med Perfion PIM

Datatilknytning

Datatilknytning er processen med at omdanne dataelementer fra forskellige datamodeller til nyttige definitioner. PIM-systemer skal ofte kunne tilbyde datatilknytning enten for at modtage data fra forskellige kilder eller for at levere data i forskellige formater.

Digital Asset Management

Digital asset management (DAM) er en betegnelse for systemer, der bruges til at lagre og håndtere digitale filer som f.eks. billeder, videoer, dokumenter osv. Brugeren kan benytte systemet til at gemme, søge efter, redigere og organisere de digitale aktiver.

DAM-systemer er designet til at håndtere digitale aktiver som f.eks. logoer og videoer, mens PIM-systemer er designet til at håndtere produktoplysninger og produktrelaterede oplysninger.
Visse PIM-systemer (f.eks. Perfion) har integreret DAM-funktionalitet, der giver brugeren mulighed for at vedligeholde metadata om billeder direkte med produktdata, men også vedligeholde billeder, der ikke er direkte produktorienterede, f.eks. livsstilsbilleder, logoer osv.

Elektronisk Katalog

Et elektronisk katalog er en onlinepublikation, der viser de produkter og tjenester, som en virksomhed tilbyder.

Virksomheder bruger typisk regneark til administrationen af et elektronisk katalog. Men selvom regneark er velegnede til mange formål, gælder det dog ikke lige præcis denne opgave. Håndteringen af flere forskellige informationskilder, at kunne skelne mellem versioner af medier og produktbeskrivelser til mobilenheder og stationære computere, kvalitetskontrol osv. er så godt som umuligt at foretage sig i et regneark på en smart måde. Et Product Information Management-system (PIM) kan være lige præcis det værktøj, du har brug for til at håndtere dit elektroniske katalog bedst muligt.

Enterprise Resource Planning ERP

ERP er en kategori inden for software til forretningsstyring, som en organisation kan bruge til at indsamle, opbevare, håndtere og fortolke data fra disse mange forretningsaktiviteter. ERP-systemer bruges typisk til at håndtere lagerbeholdning, salgsordrer, priser og økonomi. ERP-systemet består ofte af en række programmer, og i kombination med et Product Information Management-system (PIM) har du den ideelle teknologiløsning til e-handel.

Enterprise Resource Planning-system kombineret med integreret Product Information Management

GS1

GS1 er en klassificeringsstandard til strukturering af produktkategorier. GS1-standarder definerer, hvilke attributter hver kategori kan have, så der er en standard for beskrivelsen af produkter.

Master Data Management

Master Data Management er processen med at håndtere alle data fra en virksomhed. Årsagen til, at man gør dette, er for at finde mønstre og muligheder og på den måde reducere omkostningerne og/eller investeringerne.

Masterdata er data, der er essentielle for virksomhedens drift, f.eks. data om produkter, kunder, medarbejdere, lokationer, leverandører osv. Disse data kan være duplikerede eller spredt ud over hele virksomheden, f.eks. i forskellige afdelinger, hvilket kan komplicere forretningsprocesserne.

De data, der er gemt i et PIM-system, er en del af Master Data Management, da de indeholder detaljerede attributter om produkterne. Dette er f.eks. relevant, hvis salget skal rapporteres med særlige tekniske attributter, der ellers ikke er tilgængelige i ERP-systemet.

MDM-systemer gør det også muligt at konsolidere data om både økonomi, salg og produkter i et enkelt lager.

Mikrodata

Mikrodata er en standardiseret og struktureret måde at angive, hvad elementtyper på en side handler om. Elementtyper som f.eks. produkter eller personer. Elementtyper kan have forskellige attributter/koder som f.eks. itemprop="jobTitle">nyuddannet forskningsassistent. Når man skriver elementattributter i henhold til konventionerne, er det lettere for teknikerne at gennemsøge websteder og skabe en god og brugervenlig oplevelse i forbindelse med søgninger ved at levere mere relevante resultater til brugerne.

Open Database Connectivity ODBC

Open Database Connectivity (ODBC) er en standardprogrammeringsgrænseflade til programmer (API), som giver adgang til databasestyringssystemer. Et program, der er skrevet med ODBC, kan overføres til andre platforme, både på klient- og på serversiden, med få ændringer i dataadgangskoden.

Product Lifecycle Management

Product Lifecycle Management-systemer (PLM) benyttes typisk til produktudvikling og til at føre tilsyn med et produkts livscyklus. Systemet rummer alt lige fra undfangelsen af ideen til det endelige design og fremstillingen af prototype videre til produktproduktionen og -lanceringen til den service, der kræves efter salg af produktet, og afsluttes med bortskaffelsen af produkter, der muligvis ikke er blevet solgt. Det understøttes også af software på samme måde som et Product Information Management-system (PIM), men PLM-systemer rummer hverken marketingoplysninger eller detaljer, som nødvendigvis fremmer salget. Når et produkt er parat til at komme på markedet, overfører et PLM-system oplysningerne til et PIM-system, hvor oplysningerne forbedres med marketingoplysninger. Det er derfor nødvendigt både at have et PLM- og et PIM-system samtidig for at have et setup, hvor du kan kombinere dine systemer til administration af produktoplysninger med administration af produktlivscyklussen.

Produktark, Datablade

En produktbrochure er en fysisk eller elektronisk brochure, der præsenterer en liste af produkter på en grafisk måde. Produktbrochurer skal holdes opdaterede, hvis de skal have en værdi. Et Product Information Management-system (PIM) sikrer, at oplysninger til produktbrochurer opdateres ét centralt sted, og at de samme oplysninger kan benyttes i andre kanaler som f.eks. webshops.

Single Source of Truth

Single source of truth (SSOT) er et koncept, som en organisation kan anvende som en del af sin informationsarkitektur for at sikre, at alle i organisationen bruger de samme data, når de træffer forretningsbeslutninger. Formålet med at have en enkelt kilde til alle data er at give medarbejderne en centraliseret oversigt over data, som alle kan være enige om, og som sikrer, at de har adgang til én enkelt version af dataene.

Time to market

Time to market (TTM) er den tid, det tager, fra ideen om et produkt undfanges, indtil produktet kommer på markedet. Et Product Information Management-system (PIM) kan reducere "time to market" og samtidig sikre, at en god datakvalitet og kundeoplevelse opnås.

Nedsæt time to market mrf Perfion PIM

XML Localization Interchange File Format - XLIFF

XLIFF (XML Localization Interchange File Format) er et XML-baseret format, der er oprettet for at standardisere den måde, lokaliserbare data overføres mellem værktøjer på under en lokaliseringsproces.

I et Product Information Management-system (PIM) er nogle data universelle, mens andre (f.eks. tekstbeskrivelser) findes for hvert af de sprog, som du vil benytte. Du kan give forskellige brugere opgaven med at vedligeholde data på det pågældende sprog, eller du kan benytte eksterne oversættelsesværktøjer eller -bureauer til at vedligeholde dataene. Dit PIM-system gør det muligt at eksportere en standardfil i XLIFF-formatet og importere en ny fil med eventuelle tilføjelser eller opdateringer.

Hvad er et PIM-system? Hvad er fordelene ved et PIM-system?

Læs den definitive guide til Product Information Management

Ja tak, vis mig guiden