InLoad - Lad leverandørers produktdata flyde ind i Perfion helt automatisk

InLoad er en platform til udveksling af produktdata i den danske byggebranche.

Perfion PIM & InLoad

Med en enkel integration mellem InLoad og Perfion PIM-systemet kan du som forhandler (og Perfion-bruger) i byggebranchen modtage produktdata fra alle dine leverandører direkte ind i din Perfion-løsning.

Er du leverandør inden for byggebranchen er det omvendt lige så nemt for dig at sende produktdata direkte fra din Perfion-løsning til alle dine forhandlere via InLoad.

InLoad-platformen har således to typer brugere:

  • Leverandørerne som sender produktdata
  • Forhandlerne som modtager produktdata

 

InLoad er en platform til udveksling af produktdata i den danske byggebranche

InLoad for leverandører i byggebranchen

Med en enkel integration mellem InLoad og Perfion PIM-systemet får du mulighed for, helt automatisk, at distribuere produktdata ud til alle dine forhandlere.

Så snart du opdaterer eller opretter et produkt i Perfion, vil de nye informationer automatisk blive sendt til InLoad, som herefter distribuerer dem videre til alle dine forhandlere.

Du bestemmer selvfølgelig, hvilke data hver enkelt forhandler må modtage, så du hele tiden er i kontrol med, hvem der modtager hvilke produktdata.

Har du forhandlere, der endnu ikke er på InLoad platformen, er det muligt selv at konfigurere et API, hvor du bestemmer, hvilke data og produkter, der skal være tilgængelige.

InLoad for forhandlere i byggebranchen

Som forhandler kan du med en enkel integration til Perfion PIM-systemet modtage produktdata direkte ind i Perfion fra alle de leverandører, som er med på InLoad platformen – og det helt automatisk.

Det betyder, at du slipper for selv at skulle ud og skaffe alle produktinformationerne. De kommer til dig i stedet. Hver gang en leverandør opdaterer et produkt, vil opdateringerne helt automatisk blive sendt videre til dig, så du altid har den nyeste produktdata til rådighed.

Ligeledes vil du have mulighed for at lancere nye produkter langt hurtigere, fordi leverandørens produktdata ligger klar hos InLoad. Så snart et produkt kommer i jeres sortiment, vil nyeste produktdata blive hentet fra Inload og indlæst i jeres Perfion-løsning.

Forestil dig, at dine produkter automatisk bliver beriget med produktinformationer, og hvad det vil betyde for din forretning at få:

Hurtigere Time-to-Market
Normalt tager det 1-3 måneder at klargøre et produkt til salg, men denne tid kan reduceres til få timer. Med InLoad og Perfion kan du få et produkt online samme dag, det kommer i sortiment hos jer.

Højere omsætning
Hvis kunderne ikke har tilstrækkelig produktdata til rådighed, er der stor risiko for, at du mister ordrer. Med InLoad og Perfion er du sikker på, at kunderne får alle de nødvendige produktinformationer og således bliver klædt på til at købe. Dermed opnår du en højere omsætning.

Færre kundespørgsmål
Hvis kunderne ikke selv kan finde produktspecifikationerne, vil nogle af dem vælge at kontakte jeres kundesupport. Med InLoad og Perfion gør du kunderne selvhjulpne og sparer dine medarbejderes tid.

Færre returneringer 
Med mere produktinformation vil du få færre returvarer, fordi kunden fra starten er informeret om, at der f.eks. ikke medfølger batteri og lader til boremaskinen.

Frigjorte ressourcer
Det er ikke unormalt, at der bliver brugt mange timer på at fremskaffe produktdata, og opgaven vokser blot, hver gang der kommer nye produkter i sortiment. Med InLoad og Perfion modtager du produktinformationerne helt automatisk og frigør således dine ressourcer til andre vigtige opgaver.


InLoad er udviklet af den danske Perfion-partner InLoad
.

InLoad

For yderligere information kontakt venligst:
Rasmus Jægergaard, InLoad
Mail: rasmus@inload.dk  
Tlf: +45 51 93 42 26

Perfion PIM og InLoad – Et stærkt team

Med PIM-systemet fra Perfion og InLoad får du to virkelig stærke løsninger til håndtering og udveksling af produktinformation.

Perfion PIM-Systemet er den ideelle løsning for virksomheder med en kompleks produktstruktur eller behov for styre flersproget kommunikation på tværs af mange kanaler. Med Perfion får du én central „sandhedens kilde“ til al produktinformation.

Med InLoad kan du levere udførlige produktinformationer til dine forhandlere – uden at skulle kopiere informationer fra dine IT-systemer til deres web portal. Og som forhandler kan du lige så let modtage produktdata fra dine leverandører.