E-kataloger og klassifikationssystemer

Med Perfion som fundament kan du skabe pålidelige, opdaterede elektroniske produktkataloger, der overholder internationale standarder og formater.

Skab elektroniske produktkataloger, der overholder internationale standarder
Skab elektroniske produktkataloger, der overholder internationale standarder

Elektroniske kataloger via standardsoftware

Uanset om du har behov for at udveksle data med andre virksomheder (B2B) eller skal levere data til online markedspladser, vokser kravene om hurtige og automatiserede processer hele tiden.

Globale standarder rykker frem som erstatning for tilpassede løsninger, der sættes op 1:1 mellem afsender og modtager. Samtidig betyder diversiteten i standarderne, at du fortsat skal kunne aflevere data i mange forskellige formater. Det forventer dine modtagere.

Med Perfion som PIM-løsning er der flere mulige veje til målet:

  • Har du fast definerede eksport-/import-opgaver som ikke er voldsomt komplekse, kan du uden videre bruge Perfions indbyggede funktioner til data-mapping og eksport
  • Arbejder du derimod med mange forskellige formater, og har du udsigt til skiftende og komplekse klassifikationskrav, kan du benytte dig af Perfions standardintegration til ecatDesigner.

Perfion og ecatDesigner
ecatDesigner er en markedsledende software til overførsel af produktdata til e-katalogformater og klassifikationssystemer. Standardintegrationen mellem ecatDesigner og Perfion gør det muligt at udveksle produktdata fra Perfion med f.eks. ETIM, BMEcat, GS1, 2BA, eCl@ss og Amazon med flere.

Én af de store fordele ved Perfion-/ecatDesigner-løsningen er, at alt er standard. Det vil sige, at det ikke er nødvendigt med særlig kodning eller tilpasning. Du kan selv opsætte og vedligeholde dine e-kataloger og klassifikationer.

Produktdata og klassifikationer

Udover de tekniske formateringskrav til dataudveksling, forventer mange leverandører og datapools, at data er udformet i overensstemmelse med en klassifikationsstandard.

Målet med at anvende klassifikationer er at opnå en ensartet og valideret datarepræsentation. Eksempler på sådanne standarder er ETIM, UNSPSC, eCl@ss og GPC, med flere.

Klassifikationssystemer kan være ganske komplekse, både hvad angår de tekniske krav til data, og også i forhold til styring af markeder/sektorer samt sprog/regioner. Derudover udvikler de sig over tid. Det kan betyde, at tidligere valide data afvises som ugyldige, hvis ikke data tilpasses i tide. Her viser styrken sig ved at anvende standardløsninger som Perfion/ecatDesigner, der netop opdateres løbende og således altid overholder regler og krav fra de enkelte klassifikationssystemer.

Én plus én giver tre

Samtidig med, at du vedligeholder produktdata i Perfion nøjagtig, som du plejer, opnår du med Perfion og ecatDesigner en række nye muligheder i arbejdet med udveksling af data i form af elektroniske kataloger:

  • Du kan understøtte mange formater og klassifikationssystemer. Du kan tillige have flere konfigurationer af den samme output-type, f.eks. BMEcat
  • Dyb standardintegration = intet behov for softwaretilpasninger
  • Sikkerhed for, at gældende standarder bliver overholdt
  • Mulighed for at indkorporere flere datakilder
  • Markedsledende indsigt og rådgivning om e-kataloger
  • Fleksibilitet, da du selv kan opsætte og vedligeholde e-kataloger og klassifikationer