Med Perfion-Channable-integrationen kan dine produktdata let flyde videre til hundredevis af kanaler

Registrér og styr alle produktinformationer i Perfion PIM-systemet og synkronisér dine data med Channable.

Channable sammen med Perfion PIM

Med Perfion-Channable-connectoren får du både en optimal løsning til at styre produktinformationer centralt samt en gnidningsløs integration med Channable.

Produktdata, billeder, kategorier og produktbeskrivelser gøres tilgængelige som et produktfeed, der kan konfigureres direkte og bruges i Channable.

Integrationen kan sættes op på få timer og giver dig mulighed for nemt at oprette feeds i mange forskellige formater efter dine partneres ønsker og i et brugervenligt interface.

Med Perfion vedligeholder du produkter til Channable centralt

Du drager fordel af den centrale vedligeholdelse af dine produktdata ved at reducere den arbejdsbyrde, der er forbundet med at holde produktinformation opdateret. Takket være den gnidningsfri og automatiserede overførsel af data skal du fremover kun vedligeholde produktinformationer i Product Information Management (PIM)-systemet.

Perfion-Channable-connectoren er udviklet af den tyske Perfion-partner t2consult.

t2Consult

For yderligere information kontakt venligst:
Tobias Twardon, t2consult
Mail: info@t2consult.net  
Tel: +49 721 486 90543

Perfion PIM og Channable – Et stærkt team

Med PIM-systemet fra Perfion og Channable får du to virkelig stærke løsninger til at understøtte din nethandel.

Perfion PIM-Systemet er den ideelle løsning for virksomheder med en kompleks produktstruktur eller behov for styre flersproget kommunikation på tværs af mange kanaler. Med Perfion får du én central „sandhedens kilde“ til al produktinformation.

Med Channable drager du fordel af et stærkt værktøj til at transformere dine produktdata med "klik-og-kør"-regler, og du kan stille dem til rådighed for dine partnere i et utal af formater.

Perfion PIM & Channable

Funktionerne kort fortalt

  • Gnidningsløs integration med dine eksisterende systemer
  • Overførsel af produktdata, -billeder, -dokumenter og -kategorier
  • Automatisk synkronisering af dine produktinformationer og stamdata

De data, der sendes til Channable, lader sig også fleksibelt koble sammen med data, som kommer fra et ERP-system. Kombinationen af f.eks. ERP, Perfion PIM-systemet og Channable gør det muligt at sælge dine produkter på mange kanaler, der alle har adgang til de samme produktdata.

Fordele

Central vedligeholdelse af data
Produktstamdata bliver styret, vedligeholdt og beriget med informationer fra ét enkelt sted

Færre fejl
Takket være ensartet information i alle systemer reduceres informationstab

Kortere processer
Den centrale vedligeholdelse sparer dig manuelt arbejde og dermed også tid

Fleksibilitet
Via Perfions API kan Perfion-Channable-integrationen tilpasses dine individuelle krav

Systemforudsætninger

Kun to systemer er nødvendige:

  • Perfion PIM-løsningen til produktinformationsstyring
  • Channable-abonnement (som matcher dine behov)